Romprovning

Lördagen

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi i nuläget inte kan erbjuda några provningar.

Rom finns i en mängd olika smaker. Detta beroende på från vilka delar av världen den är tillverkad i. Rom tillverkas bl. annat på Filippinerna, Kanada, Latinamerika, Österrike och Västindien. Även här i Sverige tillverkar vi Rom, en trekamarrom men skillnaden är att tillverkningen görs på sockerbetor istället för sockerrör.

Vi kommer att prova 6 olika sorters rom med 6 olika sorters choklad.

 Provningen börjar kl. 18.00.

 Pris: 550 kr/person